Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2010

.....Ολα στις μέρες μας ρευστά... ρευστά και αμφίβολα...και πιότερο οι ανθρώπινες σχέσεις....